Blog Image

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Varför en blogg

Om bloggen/About Posted on 31 Dec, 2009 16:24

Under årens lopp har det blivit tre olika hemsidor som alla har vävning som gemensam nämnare. För att hålla dem samman och för att kunna informera om nyheter startar vi, Åsa och Martin, den här bloggen. Med en blogg finns det större möjligheter att skriva mer kontinuerligt.

De sidor vi på det här sättet kopplar ihop är Åsas sida om kyrkotextil, Martinsson & Erikssons sida som mest handlar om vävprogrammet och så den nyaste sidan som handlar om vårt gemensamma fritidsintresse för medeltid i form av medeltida lägerliv och medeltida textil, vävning och dräkt.

Så bloggen kommer att förutom vävning att handla en del om medeltida dräkt och liv.Bloggens banner

Naamas vävstol/Naama´s loom Posted on 31 Dec, 2009 16:23

Jag har letat medeltida vävstolsbilder under flera år och mötte Naama i sin vävstol första gången i Trevelyan, Engelska kulturbilder från 1951. Här finns en svart-vit bild, enbart på Naama i vävstolen, man skymtar något, bakom vävstolen, som skulle kunna tolkas som ett bord med en bok och ett glas. Det här undrade jag en del över. Kommentaren till bilden lyder: “Lägg märke till den noggranna detaljskildringen i den här återgivna scenen, där en kvinna sitter och väver.” Bilden är en illustration till ett avsnitt om klädeshandeln. Till vilken bibelscen bilden hör finns inte angivet och vem det är som väver framgår inte heller.

Det var vävstolens konstruktion som tilltalade mig, eftersom den har den uppbyggnaden som en yrkesvävares har haft långt fram i tiden. Man liksom sitter inne i den. Så var också den Ekenmarksvävstol för damastvävning som jag vävde på i många år. Ekenmarkaren är förebild för den nya vävstol jag nu använder.

Jag har då och då använt bilden, färglagd med egna färger, som en sort logga för mig som medeltida vävare.

När jag letade vidare på nätet hittade jag orginalbilden på British Library, men fortfarande beskuren på liknade sätt. Här fanns i katalogen en närmare anvisning om väverskan: “Naamah, the daughter of Lamech and Stella, working at her loom.”

Till slut har jag funnit hela bilden HÄR*. Bilden i bloggens banner är hämtad därifrån.
I boken The Egerton Genesis av Mary Coker Joslin and Carolyn Coker Joslin Watson (2001) kan man läsa om den bibelbilderbok som bilden kommer ifrån. Boken finns på ett enda bibliotek i Sverige – Almedalsbiblioteket i Visby!

Naamas bror Tuval Kain finns med, mest för att peka på andra hantverk, men också för hans förkläde är så fint.


* Den länken finns inte längre. Men på min hemsida finns bilden med hela hennes familj.