Blog Image

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Den andra dynan från Gotland/The other cushion from Gotland

Broderi/Embroidery Posted on 19 Jan, 2012 21:01

Beskrivningen av dynan/dynorna på Gotland museum finns HÄR

Nu broderar jag på den andra dynan. När man ser den så verkar det omöjligt att urskilja ett mönster. Hela dynan är så missfärgad. Man kan se att det är ett gult mönster med en del blått. Men på baksidan syns mönstret och det blev möjligt att rita av hela mönstret.
Vad jag kunde se så var det en gul färg och en blå, samma som på den första dynan. Men när jag på mina foton granskade baksidan för att se hur jag skulle brodera upptäckte jag att det nog var TVÅ gula färger. Tillbaka till museet och nu när jag fått upp ögonen så kunde jag tydligt se att en del partier var med en mörkare gul. Det syns enbart på baksidan.
Så en del av det gula garnet fick färgas över. Den första blev för mörk, men vacker. Den kunde vara färgad med bladen från valnöt. Den måste användas till något! Nästa såg ut att vara rätt och ett nytt besök på museet bekräftade det.
Ungefär så här kan dynan ha sett ut
You find the description of the cushion/cushions HERE.

Now I am embrodering the second cushion. When you see it, it seems impossible to make out a pattern. The whole cushion is discolored. You can see that it is a yellow pattern with some blue. But on the reverse side you can see the pattern and it was possible to draw the whole pattern.

As I could see it was one yellow colour and one blue, the same as on the first cushion. But when I examined my photos to see how to embroider I discovered that it must bee TWO yellow colours. Back to the museum and now, when I have had my eyes opened, I could clearly see that some parts was in a darker yellow. You could only see it on the reverse side.

So – I had to make my yellow yarn darker. The first become too dark, but beautiful. It could have been dyed with leaves of walnut. It must be used for something! The next looked to be correct and a new visit to the museum confirmed it.

The cushion could have looked something like this.Fågeldynan är färdig/The cushion with birds is finished

Broderi/Embroidery Posted on 16 Jan, 2012 19:49

Förra posten om dynan finns HÄR

Historiska museet har bilder även på broderiets baksida. Föredömligt. Min baksida ser likadan ut. Bilderna visar att man fäst trådarna med knutar. Så har jag också gjort. Mina är större. Det intressanta är att samma sak har jag sett på dynorna på Gotlands museum.
När jag såg knutarna kom jag ihåg vad jag lärde mig från en yrkesbordös. Hon beskrev hur man fäste trådar när man broderade i båge. Man kan ju inte vända en stor båge varje gång man ska fästa en tråd. Stick ner nålen genom tyget, snurra tråden runt nålen och dra igenom.

Dynan passar som bokdyna på altaret.

The last post about the cushion is HERE

In the Historical museum there are pictures also of the reverse side of the embrodery. Mine reverse side look the same. On the pictures you can see that the treads are fastened with knots. I have done the same. Mine are bigger. Interesting that I have seen the same on the cushions in the museum on Gotland.

When I saw the knots I remembered what I learned from a professional embroiderer. She described how to finish a tread. Run the needle through the fabric, put the thread round the needle two, three times and draw the needle to the reverse side.

The cushion is suitible for the altar book.Fåglar/Birds

Broderi/Embroidery Posted on 23 Nov, 2011 18:06

På Historiska museet i Stockholm finns en vävsömsdyna som är daterad till medeltid eller möjligen 1500-tal. Den har ett mönster med en helt annan uppbyggnad än mönstret på dynan från Gotland. Ett rutmönster inramar något som kan vara ett livsträd med motställda fåglar. På museets hemsida finns bilder. Dynan är 60 x 60 cm. Bottentyget är av samma typ som den gotländska dynan.

Jag ritade av mönstret från bilderna och prövade att brodera på ett tätare ylletyg. Förhållandet i täthet mellan varp och inslag är ungefär det samma som på originaldynan. Beroende på vilket håll man lägger stygnen får fåglarna olika utseende.

Efter att ha provsytt fåglarna satte jag igång att brodera en hel dyna, men med det här tyget blir dynan ca 27 x 27 cm. Först använde jag en liten rund ram, men i Kuressaare på Ösel hittade jag en bra broderbåge.

In the Historical museum in Stockholm there is a cushion, sewn with pattern darning. It is dated to medieval time or perhaps to the 16th century. The pattern is quite different from the Gotlandic cushion. Within a fram-work there is something that can be seen as a tree of life with birds. You find pictures HERE. The cushion is 60 x 60 cm. The fabric is as same as the cushion from Gotland.

I made a pattern from the photos and made a sample on a worsted fabric with the same proportions of the warp and weft as on the original cushion. The birds will be different, depending which way the stiches are made.

Now I am embrodering the whole cushion, but with this fabric it will be ca 27 x 27 cm. At first I used a little round frame, but in Kuressaare on Ösel I found a good embroidery frame.En återupptäckt/A rediscovery

Broderi/Embroidery Posted on 23 Nov, 2011 18:00

Genom mitt vävsömsprojekt har jag återupptäckt glädjen att brodera! Mycket av min fritid under skoltiden gick åt till att brodera. Mest olika trådbundna tekniker, men också en del fritt broderi. Under min väv- och textilutbildning, och sedan under universitetsstudierna, blev det inte mycket tid över till broderi. Och när därefter vävningen blev mitt yrkesarbete lade jag nöjesbroderiet åt sidan helt och hållet.

Under min tid på Livrustkammarens textilkonserveringsateljé övade jag upp mig att sy med arbetet uppspänt i en båge. Ett års träning sätter sina spår. Jag vill ha broderiet helt uppspänt i en båge, som ligger på ett par bockar eller på något sätt sitter fast, så att jag har händerna fria och kan ha en över broderiet och en under. Det är effektivt och samtidigt rofyllt att arbeta så.

Vävsömmen vill jag fortsätta att utforska mera. Men sedan lockar nog det fria broderiet.

By my project with the pattern darning I have rediscovered the joy in embroidering! Much of my spare time during school-days I spent with embrodery. Mostly counted-thread techniques, but also some free embroidery. During my weaving and textile studies, and then at the university, I had not so much time for embrodery. And when weaving became my profession I gave up embrodery just for fun.

I want to have my embrodery in a frame to have my both hands free, one over the embroidery, the other under. I trained this during one year when I worked in the work-room of Livrustkammaren.

I will go on with the pattern darning a bit more. But after that I will explore the free embroidery.Mer vävsöm/More pattern darning

Broderi/Embroidery Posted on 08 Sep, 2011 21:50

Vävsömsdynan är sydd på ett grovt tyg. Här ett prov på ett tunnare tyg. Det är ett ylletyg i tuskaft . Det går att räkna trådar med bra ljus och goda glasögon. Det ena provet är sytt med enkelt Moragarn, det andra med dubbelt mohair/silkegarn. Båda två-trådiga garner, mohair/silkegarnet är lite tunnare än Moragarnet.

För ett vävsömsbroderi gäller det att hitta ett vackert bottentyg eftersom broderiet inte täcker hela tyget.

The cushion with embrodery in pattern darning is sewn on a coarse fabric. Here a test on a finer fabric. It is a wollen fabric in plain weave. It is possible to count the threads in good light and with glasses on. One is embroided with one thread Mora (a thin worsted yarn), the other with double mohair/silk yarn. Both 2-plied yarns, the mohair/silk is little finer than Mora.

You must find att nice fabric as the embrodery will not cover the hole fabric.

När jag broderar med ett tyg uppspänt i båge vill jag fästa bågen så att jag har båda händerna fria. En bild på nätet gav mig idén till det här arrangemanget: En del från en trasig nystvinda och en mindre skruvtving fastsatt med gummiband.

When I use a embrodery frame I want to have it fastened to have both my hands free. A picture gave me this idea. A broken reel and a little screw clamp.Broderiet klart/Embrodery finished

Broderi/Embroidery Posted on 19 Aug, 2011 16:32


Broderiet på den första dynan är klart. Nu återstår att samla ihop dokumentationen.

The embrodery or the first cushion finished. Now I have to collect the documentation.


På orginalet är några små partier i kanten sydda med stygnen åt andra hållet. Så har även jag gjort – det var enklare, med så små partier.

On the orginial some small parts on the edge is sewn with the stiches in the other direction. So I did the same – it was easyer with so small parts.Ett regnigt Bornholm/A rainy Bornholm

Broderi/Embroidery Posted on 16 Aug, 2011 13:14

Det var många regniga dagar under vår vistelse på Bornholm. Det gjorde att jag hann brodera en hel del. De första dagarna inne i vårt tält, men de sista två dagarna tog jag min tillflykt till den torra och varma stormansgården.

Nu återstår inte mycket innan dynan är färdig.

During the many rainy days on Bornholm I was ably to work a lot on my embrodery. The first days inside our tent, but the two last days I went to the dry and warm Stormansgård for refuge.

Now there is not so much left on the embrodery.

Vävsömmen påbörjad/The pattern darning embrodery started

Broderi/Embroidery Posted on 08 Jul, 2011 12:42

Vävsömsprojektet

Det tog tre försök att få den blå färgen rätt. Tur att museets magasin ligger så nära! Tack till Lena och Raymond som öppnat och släppt in mig.

Tyget är nu uppspänt i broderramen och broderiet påbörjat. Martin har gjort två träbockar. Det här är ett roligt broderi. Men mer får jag inte göra nu. Det ska packas ihop och följa med till Bornholms middelaldermarked.

Project Pattern darning

I had to make three attempts with the blue colour. It´s good that the museum is near!

The fabric is now stretched in the embroidery frame and I have started the embroidery. Martin has made two wooden trestles. Now I will take it with me to the medieval market on Bornholm.« PreviousNext »