Blog Image

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

En vävsked / A reed for the loom

Naamas vävstol/Naama´s loom Posted on 29 Jul, 2018 19:11

Naama måste ha en rörsked. De som vi redan hade var väldigt täta. Men så fick vi en sked av Tece, en rörsked från När på Gotland. Den har rätt avstånd mellan rören. Avståndet mellan rören regleras av hur grovt det tjärade garnet är, det som man lindar med. När vi fick skeden var den indelad i pasmor om 20 och var 110 cm lång. Till höger på skeden ser man utsidan av vassrören; till vänster är det insidan som syns. De växlar mitt på skeden.


Jag var tvungen att göra skeden kortare; den ska endast vara 70 cm lång. Då får man använda sig av Maries instruktionsfilm. Så här blev resultatet, när jag tagit bort 40 cm rör och satt fast distansklossen.


På distansklossen har skedmakaren, han som en gång gjorde skeden,
bränt in sina initialer.


Nu har vi fått en hel låda över med rör.


Och till sist har skeden fått en slagbom. Och varpen är solvad och skedad.En skyttel till Naama / A shuttle for Naama

Naamas vävstol/Naama´s loom Posted on 28 Jul, 2018 14:16

Om man väver med flera färger i inslaget så behövs det en skyttel för varje färg. Alltså behövde Åsa en skyttel till, inför vävverkstaden på Museet under medeltidsveckan.

If you are going to weave with severeal colours in the weft, you need a shuttle for each colour. So Åsa needed another shuttle, for the Weaveing Factory at the Museum during the Medieval Week.


Skytteln är i ek. Den har en annan form än de tidigare. Men det var den formen som fanns i trästycket. Vi är inte riktigt på talefot med varandra, eken och jag. Om det blir fler skyttlar så blir det bok. Boken och jag är vänner.

The shuttle is made of oak. It has a different shape from those I made before. But this was the shape hiding inside the wood. We are not quite on speaking terms, me and the oak. If there will be more shuttles I will prefere beechwood. The beech and I are friends.

Man ska spärra spoltenen med en fjäder. Om man inte har några höns så får man göra en fjäder av en mässingsnål.

You must fasten the spool stick with a feather. When having no hens I must make a spring out of a brass needle. (In swedish “feather” and “spring” is the same word.)Att laga varpen/Mending the Warp

Naamas vävstol/Naama´s loom Posted on 22 Jul, 2018 20:09

I S:t Martins kyrka i Halle finns ett glasfönder, som kallas Genesisfönstret, från mitten av 1400-talet, med en bild av en vävstol. På vävstolen hänger en liten ram med en spole med varpgarn.

In S:t Martins Church in Halle there is a stained glass window, named Genesis Window, from mid 15th century, with an image of a loom. On the loom there is a small frame with a spool for warp yarn.


Det här är en rulle med bötgarn. Om en varptråd brast under arbetet hade man garn till hands och man kunde genast bota med det garnet. En sådan hållare med bötgarn måste så klart Naama´s vävstol ha.

This is a spool with mending yarn (in swedish “bötgarn”). If a warp thread broke during the work, the weaver had a spool of yarn near at hands to quickly mend (in swedish “bota”) the warp with that yarn. Naama´s Loom must have such a frame with “bötgarn”.


Det är två spolar i den här hållaren, för Åsa ska väva med flera färger i varpen i vår vävverkstad under medeltidsveckan i år på Gotlands Mueseum.

There are two spools in this frame, as Åsa will use more than one colour in the warp in our weaving mill during the Medielval Week this year at the Gotland´s Museum.Naama på resa / Naama on tour

Naamas vävstol/Naama´s loom Posted on 03 Jul, 2018 20:19

I april 2018 genomförde Svenska Vävakademin ett arrangemang, som kallades “Från handkraft till fotkraft”, på Julita. Som representanter för “fotkraften” demonstrerade vi Naama-vävstolen och Åsa höll ett av arrangemangets föredrag, om den medeltida horisontella vävstolen.

In April 2018 Svenska Vävakademin held a symposion, called “Från handkraft till fotkraft” (From Hand Power to Foot Power), at Julita. As representatives for “fotkraften” (the Foot Power) we demonstrated Naama´s Loom. Åsa gave also a speach on the medieval horisontal loom.

Amica Sundström väver på Naamas Loom. Foto Sara Kånåhols.Vävblock

Naamas vävstol/Naama´s loom Posted on 14 Apr, 2018 21:48

Inför Vävakademins symposion i slutet av april har Naama-vävstolen fått en viss uppgradering. Hon fick nu egna vävblock, med inspiration från fynd i Lettland (NESAT Nr. 5. 1992). Lennart Olofsson svarade trissorna i rödbok och jag satte dem i block med en avbruten långbågepil som axel.Naama 1.0

Naamas vävstol/Naama´s loom Posted on 12 Sep, 2017 13:52

Vi har i flera år
önskat att kunna återskapa en medeltida vävverkstad, där vävstol
och redskap är tillverkade efter medeltida förebilder, föremål
eller manuskriptbilder. Nu har önsketänkandet
blivit ett projekt!

For
several years, we’ve wanted to recreate a medieval weaving mill with
a loom and tools manufactured based on medieval models, artefacts, or
manuscript illuminations.
Our wish has finally become a
project.

Det började så
smått med att jag* under vintern fick tillverkat** några skyttlar och
en spollåda. Skyttlar finns bl.a. bevarade från Novgorod. Mina har
lite olika former och de är mycket lika de äldre skyttlar utan
botten som fortfarande finns kvar. På många medeltida bilder ser
man redskapet för att spola garnet. En sådan spollåda har vi nu
och den fungerar alldeles utmärkt.

It
began on a small scale – during the winter I* had a woodworker** make
some shuttles and a winding box for me. Examples of medieval shuttles
have been found in places such as Novgorod; mine have varying shapes
and are similar to older shuttles with no bottom. You can see winding
boxes in many medieval pictures. We now have this type of winding box
and it works very well.

Men den stora
utmaningen var själva vävstolen. Den skulle tillverkas och utrustas
”medeltida”. Vävstolen har vi planerat i flera år. Och
naturligtvis är det Naamas vävstol som är förebilden. Nu före
sommaren (2017) blev prototypen färdig. Den fick följa med till
Bornholm för att testas under våra veckor där. Naama är
tillverkad med sådana mått så att hon isärtagen får plats i
bilen.

The
greatest challenge was making the loom itself. The goal was to
manufacture and equip it “medievally”. We had been planning
the loom for several years based, of course, on Naama’s loom. We
finished the prototype this past spring (2017). We brought it with us
to Bornholm to test it during our three weeks there. When dismantled,
Naama’s size allows her to fit into our car.

Den högra bilden tagen i Stormansgården på Bornholm. Foto: Peter Hollbaum-Hansen.

Naama blev utrustad
med två skaft med fasta solv. Provvarpen bestod av Möbelåtta
enkelt 8/1 som jag vet håller. Tätheten fick jag anpassa till de
rörskedar jag har. Inslaget är Kampes 6/1. Nu var ju inte det
viktiga att få till ett bra tyg, utan att få vävstolen att fungera
och visa oss vad som ska förändras och förbättras.

Naama
has two shafts with fixed heddles. The test warp was Möbelåtta, an
8/1 single that I know will hold as a warp yarn. The warp density was
adjusted to the reeds which I already have. The weft was Kampes’ 6/1
single. It wasn’t important to produce a good cloth at this point
but, instead, to get the loom to work and to show us what needs to be
changed and improved.

Principen är den
samma som med en modern vävstol, men det mesta uppför sig faktiskt
på ett annat sätt. Till en början luddade varpen så mycket att
jag trodde att det skulle bli nödvändigt att klistra den. I Naama
blev det större påfrestningar på varpen än då jag vävde med
samma garn i min stora vävstol. Efter konsultation med Marie Ekstedt
Bjersing så löste det sig. Det hela gick riktigt bra utan klistring
med lösare spänning och lägre skäl mm. Det blev till slut också
ett riktigt bra tyg, med en trevlig kvalité efter valkning.

The
weaving principle is the same as that for a modern loom but, in fact,
most things work differently. To start with, the warp pilled so much
that I thought that I would need to add sizing. Naama put more stress
on the warp when compared with weaving with the same yarn on my big
loom. Consulting with Marie E
kstedt
Bjersing helped me solve the problems. Sizing wasn’t necessary with
looser tension, smaller sheds, and other adjustments. At the end, the
quality of the cloth was very good, with a nice hand after fulling.

I höst ska
vävstolen modifieras en del, tramporna ska fästas framtill som på
vår ursprungsbild, varp och tygbommar ska göras om, en lite bättre
spännanordning för tygbommen ska ordnas och en del annat. Och så
har jag knutit en ny omgång med kortare solv.

This
autumn the loom will be modified somewhat – among other things the
treadles will be fastened at the front (as in our original picture),
the warp beam and fabric beam will be reworked, and the tensioning
device for the fabric beam will be improved. I’ve also made a set of
new (shorter) heddles.

Någon gång i vår
kan vi berätta om Naamas vävstol version 1.1.

Next
spring we’ll be able to share more about the Naama loom, version 1.1.

(translation: Randy Sklaver)

* Jag/I = Åsa
** woodworker: Skyttlar/Shuttles = Martin. Spollåda/Winding box = Lennart Olofsson.En början

Naamas vävstol/Naama´s loom Posted on 22 Apr, 2016 12:33

Vi berättade här en gång: Nu ska vi bygga Naamas vävstol. Efter två år har jag kommit så långt att jag i alla fall har gjort en skyttel. Den är inte riktigt klar på bilden – det saknades en hönsfjäder att hålla fast tenen med. Fjädern kom idag.


Väven ska bli till draperier runt repsängen i medeltidspaviljongen. De är också klara idag.Bygga vävstol/Building a loom

Naamas vävstol/Naama´s loom Posted on 15 Jan, 2014 21:31

Vårens stora projekt är på gång – vi ska äntligen bygga Naamas vävstol! Det är en dröm sedan många år. Hennes vävstol är byggd så som en hantverkares vävstol var, och fortfarande är. Den blir en miniversion av min stora vävstol. Naama i sin vävstol är också vår – Rismas – logga.

Om Naama och hennes vävstol har vi skrivit ett par inlägg här på bloggen. Om min vävstol kan man läsa HÄR. Den ser mindre ut på bilden än vad den är i verkligheten!

The great project of spring will begin – we are at last going to build Naama´s loom! It has been a dream for many years. Her loom is build as an artisans loom – as it was then and still is. It will be a mini version of my big loom. Naama sitting in her loom is our – Rismas – logo.

About Naama and her loom we have written here on the blog (in swedish). About my loom you can read HERE. It looks smaller than it actually is.Next »