Under den här helgen blev det ett psalmboksbokmärke. Jag ville göra ankaret som en platta där de tre dubbelvikta snoddarna går upp genom plattan och genom var sin pärla. Problemet var bara att jag hade inga pärlor! Vad gör man då – jo asken från min moster med hennes halsband – kunde det finnas något där?


Jag hittade ett halsband med benpärlor. Här finns pärlor att använda på många olika sätt. Små att sätta på ankaret, ännu mindre att sätta i slutet på snoddarna. Och avlånga att använda som ankare på något annat bokmärke.


Jag använde tre av de små benpärlorna på ankaret och de allra minsta hamnade på snoddarna. Ankaret är klätt med en liten bit blå ylledamast.