I Vävmagasinet nr 2 2010 fanns en grov linnehanduk och en annan handduk där hanken bestod av inslagsgarnet utdraget till en ögla. Inspirerad av dem vävde jag på Knitters Loom en liten grov “trasa” att ha med i fält. Jag hade en rulle hampagarn från Beck & Rep. En lagom vävlängd för grindväven gav mig fyra små trasor. De är nu testade under årets Knäckebrödskrig under en regnig och kall majvecka. Men just den här kvällen lyste solen.