För att, på en medeltidsmarknad, visa hur de medeltida bokmärkena används behöver man en medeltida bok. Om man inte har någon får man försöka att tillverka något. För några år sedan köpte jag boken “Bookbinding, Limp bindnings from Tallin” och ur den har jag tagit det här enkla sättet att binda en bok. På medeltiden var det vanligt att man återanvände t.ex. en handskrift som omslag. Här är det gamla omslag från kulturtidningen Polen som blivit återanvända. Jag har använt silke att sy ihop boken med och samma färg kommer igen i bokmärkesbanden. Som på medeltiden hör bokmärket ihop med boken.