Nu är det Martin som vävt på sin grindvävstol. Ett tuskaftstyg – tuppfjät. Åsa har sytt dem under Leitourgiakonferensen. Vårt seminarium, Konsten-Rummet-Tingen, är det mest produktiva!

Vantarna kommer till god användning när Styringheim firar Lucia. Då gäller medeltidsklädsel.