När ljuset föll på min skyttel såg jag de nerslitna spåren efter tråden som löpt mot träet. Det här är min mest använda damastskyttel. Den har jag säkert använt i mer än 20 år. Och inte bara till damast. Den ligger bra i handen, har en god balans, och glider fint genom skälet.


When the light fell on my shuttle I saw the marks after the thread where it had gone against the wood. This is my most used shuttle for damask weaving. I have certainly used it for more than 20 years. And not only for damask. It feels good in my hand, with a fine balance, and pass well through the sheed.