Det blev en ask till! Det låg ett tyg och ropade. Det var tjockare och lösare vävt. Därför var det svårt att få ett bra resultat.

I made one more box! A fabric was there and wanted to be on a box. It was thicker and more looser woven so it was difficult to make a good apperance.

Så här gjorde jag mina askar
This is how I made my boxes:
Material:
Jag utgick från en liten spånask från Panduro. Den tog jag isär så att det blev en ring till askens väggar, en platta till botten och en platta till lock. Och så två tunna pappskivor, lika stora som botten och locket. Dessutom tyg till att klä asken och foder. Snoddar och ev. pärlor.

Material:
I took a little box from Panduro and took it apart to have a ring för the box, one disc to the bottom and one disc to the lid. And also two thin discs of cardboard, the same size as the bottom and lid. And fabric, lining and some strings and perhaps some pearls.

Klipp till tyget till botten och lock och spänn det runt spånskivorna. Gör likadant med fodertyget runt pappskivorna.

Cut the fabric for bottom and lid and tighten it round the discs. Do the same with the lining round the discs of cardboard.

Sy ihop tyg- och foderplattorna.
Sew up the discs with fabric and lining.

Klä ringen som ska bli askens väggar. Fodertyget ska vara mindre än yttertyget så att det ligger plant på insidan. Det blev inte helt plant på bilden här.
Nu har vi de tre delarna till asken, väggarna, botten och locket.

Dress the ring with fabric and lining. The lining should be shorter than the fabric to be flat inside the box. It didn´t went quite flat here.
Now we have the three parts for the box.

Sy fast botten mot väggarna, genom både yttertyg och fodertyg. Sy en snodd över sömmen. Sy fast snodden över tygskarven.

Sew up the bottom to the box, through both fabric and lining. Cover the seam with a string. Sew also up the string over the seam on the box.

Sy en snodd över sömmen runt locket. Snoddarna kan användas för att knyta fast locket till asken.

Sew up a string round the lid. The strings can be used to fasten the lid to the box.

Sy en snodd runt övre kanten. Använd ändarna till att stänga locket med hjälp av t.ex en pärla på locket.

Sew up a string round the opening. Use the ends of the string to lock the box with a pearl on the lid.