Om man ska föreställa en vandrande försäljare på en medeltidsmarknad måste man ha något smått att saluföra. Det blev några bandgrindar, en del nystpinnar och en enda garnsticka.

If you are a pedlar on a medieval market you must have something small for sale. I made some rigid heddles, peg for making balls of yarn a single shuttle.


Bandgrindarna är en förenklad modell efter den lilla medeltida grinden från Väskinde på Gotland. Grindarna är inte bara till försäljning – de är också användbara i våra kurser i bandvävning.

The rigid heddles are a simpified version of the little medieval rigid heddle from Väskinde on Gotland. They are not only for sale – they are also useful when we have courses.


Nystpinnarna är gjorda av rundstav, gotländskt kärnvirke. Varför snida hela pinnen, när man kan köpa den färdigsvarvad. Här är några nystan som gjorts med en nystpinne.

The pegs are made from round billets, heartwood from Gotland. Why carve when you can buy it ready turned. Here some balls made with a peg.


Garnstickan har en traditionell form. Den är bara 7,5 cm och gjord för smala bandvävar. När jag skulle olja in våra medeltidsbänkar tog jag linolja på de här små vävredskapen också.

The shuttle has a traditionell shape. It is 7,5 cm and made for narrow weaves. When oiling our medieval benches I oiled all the small weaving tools as well.