Jag har funderat över varför alla
beskrivningar hur man syr knappar utgår från en rund tygbit. På de bilder av fynd jag sett (t.ex. i
Textiles and Clothing om fynden från London) är det svårt att se
vilken form tygbiten man sytt knapparna av har.

När man syr av en cirkelrund tygbit
blir det ganska mycket spilltyg över. Visserligen kan man använda det till att fylla knapparna
med men med tanke på hur man tog tillvara på varje tygbit verkar det inte rimligt.

Om man istället använder en kvadrat
så kommer allt tyg till användning. Man syr runt på samma sätt, viker in och fortsätter att
runt, runt tills knappen blivit hård och rund.

Hädanefter kommer jag att sy mina
knappar av kvadratiska tygbitar!

I have thought about why all
descriptions of how to sew buttons suppose a round piece of fabric.
On the pictures of finds I have seen (for exemple in Textiles and
Clothing) it is difficult to see the shape of the piece of fabric the
buttons are made from.

When sewing a button from a round piece
of fabric there will be quite a lot of waste fabric. Of course you
can use it to fill the buttons, but bearing how all fabric was taking
care of in mind, it doesn´t seems likley.

If you instead use a square, all the
fabric will be used. You make running-stiches around in the same way,
fold the fabric inside the button and continue until the button is
hard and wellshaped.

From now on I will make my buttons from
square pieces of fabric!