Vennekredsen på Bornholms Middelaldercenter har ett medlemsblad – Herolden. I det senaste numret skriver Martin och jag om våra sju somrar på centret. HÄR finns det som ett särtryck.

The medieval center om Bornholm have a supporter guild. They publish a little publication – Herolden. In the latest number Martin and I write about our seven summers om the Center. HERE is a off-print (in swedish).