Dockan fick sin nya medeltida mässhake och stola till medeltidsveckan. Mässhaken är sydd av sari-tyg. Trots att det är tunt är det svårt att i ett så litet plagg få fram det rätta fallet. Mässhaken är sydd som en medeltida “klocka” – en halvcirkel hopsydd mitt fram.

The doll got his new medieval chausable and stole in time for the
Medieval Week. The chausable is made of fabric for a sari. Even if the
fabric is light it is difficult to have a so small garment to look as a
fullsized garment. The chausable is made as a medieval bell-shaped
chausable – a semicircle sewn together in the front.

Alban utbredd ser ut så här. Den är sydd efter medeltida förebilder.
The alb spread looks like this. It is made after medieval models.