Morten har skrivit ner sin bakgrundshistoria och Åsa sin. Vi ska inte spela några roller när vi kommer till Bornholm utan våra ”bakgrundshistorier” är till för att vi ska sätta oss in i ett medeltida liv. Genom att placera våra nutida personer i ett medeltida sammanhang försöker vi leva oss in i hur ett medeltida liv skulle kunna gestalta sig.

Grunden till de här berättelserna har vi haft med oss i flera år. De började inom Medeltidsveckans ram på Gotland. Nu är de justerade och utvidgade för att passa in i vårt Bornholmska äventyr. Så delar av berättelserna är ”sanna”, andra är utbroderade. Vilket som är sant och vad som är tillagt får var och själv gissa sig till.