Efter att alldeles för länge ha varit ett UFO (Un Finished Object) kunde Åsa på 12th Night Coronation äntligen använda sina läderpatinor som ett par inomhusskor. De planerades på våren, syddes på sommaren och fick till sist sin snörning under mellandagarna.

Too long an UFO (Un Finished Object) Åsa could at last on 12th Night Coronation wear her leather pattens as indoor shoes. They were planned in spring, sewn in the summer and got the final finish between X-mas and New Year.


Det här är mitt allra första försök, och de är bekväma, säger Åsa. Patinorna är inte några direkta kopior. Vi har inspirerats av medeltida interiörbilder, där man ibland ser ett par läderpatinor på golvet. Här är en av de bilder som vi inspirerats av, även om den är lite senare än vårt 1300-tal.

This was my very first attempt, and they are comfortable Åsa says. The pattens are not a direct copy. We were inspired of medieval indoor pictures, where you now and then can see a pair of pattens on the floor. Here is one of the pictures we got inspiration from, though it is a little later than our 14th century.


Och så litteratur: den klassiska Ernfrid Jäfvert “Skomod och skotillverkning” (1938). Om londonfynden har Francis Grew och Margarethe Neergaard skrivit “Shoes and pattens” (1988, reprinted 2011). Den här patinan ur londonfynden (sent 1300-tal) består av flera lager läder, och har en liten klack.

And so litterature: the classical Ernfrid Jäfvert “Skomod och skotillverkning” (1938). On the London findings Francis Grew and Margarethe Neergaard have written “Shoes and pattens” (1988, reprinted 2011). This patten from the London findings (late 14th century) has several layers of leather and also a small heel.