Hätta med prickkant
Hood with dot edge

När jag vävde mina prickiga tyger fick jag en idé och vävde ett par prov på band – som skulle kunna bli prickiga kanter på en hätta. Nu har jag gjort en hätta och sytt på ett band. En smalare variant skulle man kunna väva direkt på hättan.

Detta är bara en idé om hur det skulle kunna ha gjorts. Hättan ska få knappar – någon gång!

When weaving my dotted fabrics I got an idea and made some samples of ribbons for a hood with dots on the edge. Now I have sewn a hood and attatched a woven ribbon with dots. With a smaller ribbon you can weave it directly on the hood.

This is just an idea how it could have been done. There will be buttons on the hood – some time.