John Beckers bok Pattern and Loom har varit nästan omöjlig att få tag i. Den kom ut 1987 i bara några få hundra exemplar – och klichérna förstördes därefter. Och en nyutgåva har varit omöjlig att åstadkomma. Jag är lycklig ägare till ett exemplar!

Undertiteln är:
A Practical Study of the Development of Weaving Techniques in China, Western Asia, and Europe

Boken är ovärdelig för alla som vill fördjupa sig i olika vävnadstekniker. Den bygger på praktiska experiment och undersökningar av historiska textilier. Becker beskriver de olika teknikerna på ett sätt så att man ser och förstår hur de är uppbyggda. Han visar hur det går att väva utan att ha en specialinredd vävstol.

Den är också en guldgruva för oss som är intresserade av vävnadernas historia. Becker för oss genom historien och och bygger också en terminologi som sätter in vävnaderna i deras sammanhang.

Glädjande nyhet
Nu finns den tillgänglig igen – som en digital utgåva. Och den är till gratis nedladdning. HÄR.

Beckers bok och hans metoder ligger till grund för hur vävprogrammet Complex Drafting är utformat. Vi har haft två kurser i Complex Drafting, båda vid Vesterskov Væveskole på Sjælland, och exemplen i kursboken är till stor del hämtade ur Beckers book. Den är ju också mycket känd i Danmark eftersom Becker var en dansk vävare.