Blog Image

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Complex Drafting

WeavePoint Posted on 21 Jan, 2010 15:09

Pattern and Loom av John Becker finns nu att fritt att ladda ner från nätet. Läs här. Complex Drafting konstruerar till stor del bindningar på samma sätt som i Beckers bok.

Vad skiljer Complex Drafting från andra vävprogram?
Det väsentliga är att man kan solva på både mönsterskaft och bottenskaft – alltså tråden kan ritas in på flera olika skaftgrupper.

I samma diagram får man alltså både mönstret och bottenbindningen. Det här gör Complex Drafting unikt. I andra program kan man antingen se dragnotan eller trampordningen.

Ett exempel på en lampas visar hur det ser ut.

I Complex Drafting ligger alltid solvningen ovanför mönster. Längst upp finns mönstersolvningen och den är kopplad till dragnotan längst ut till höger, utanför trampordningen för bottenskaften. Bottensolvningen kan ritas på två olika system. Det är för att förenkla när man konstruerar bindningen – man kan kopiera och klistra in separat i de olika systemen. Men man kan naturligtvis lägga in den i samma. I vävstolen blir det ingen skillnad.

Den som är intresserad av hur Complex Drafting korresponerar med Beckers bok kan läsa lite mer HÄR

Complex Drafting ersätter inte ett standard vävprogram, utan är ett komplement. Man kan se det som en utvidgning, användbart när man ska utforska lite mer komplicerade bindningar. Ibland kan en konstruktion vara enklare att utföra i Complex Drafting, trots att man ska väva i en vanlig vävstol. Man tar helt enkelt bindemönstret från Complex Drafting och öppnar det i WeavePoint Standard och får då en solvning och trampning på vanligt sätt.

Mer uppgifter om Complex Drafting finns HÄR.
Ladda gärna ner en DEMOPattern and Loom

Vävning/Weaving Posted on 21 Jan, 2010 14:59

John Beckers bok Pattern and Loom har varit nästan omöjlig att få tag i. Den kom ut 1987 i bara några få hundra exemplar – och klichérna förstördes därefter. Och en nyutgåva har varit omöjlig att åstadkomma. Jag är lycklig ägare till ett exemplar!

Undertiteln är:
A Practical Study of the Development of Weaving Techniques in China, Western Asia, and Europe

Boken är ovärdelig för alla som vill fördjupa sig i olika vävnadstekniker. Den bygger på praktiska experiment och undersökningar av historiska textilier. Becker beskriver de olika teknikerna på ett sätt så att man ser och förstår hur de är uppbyggda. Han visar hur det går att väva utan att ha en specialinredd vävstol.

Den är också en guldgruva för oss som är intresserade av vävnadernas historia. Becker för oss genom historien och och bygger också en terminologi som sätter in vävnaderna i deras sammanhang.

Glädjande nyhet
Nu finns den tillgänglig igen – som en digital utgåva. Och den är till gratis nedladdning. HÄR.

Beckers bok och hans metoder ligger till grund för hur vävprogrammet Complex Drafting är utformat. Vi har haft två kurser i Complex Drafting, båda vid Vesterskov Væveskole på Sjælland, och exemplen i kursboken är till stor del hämtade ur Beckers book. Den är ju också mycket känd i Danmark eftersom Becker var en dansk vävare.