Om man väver med flera färger i inslaget så behövs det en skyttel för varje färg. Alltså behövde Åsa en skyttel till, inför vävverkstaden på Museet under medeltidsveckan.

If you are going to weave with severeal colours in the weft, you need a shuttle for each colour. So Åsa needed another shuttle, for the Weaveing Factory at the Museum during the Medieval Week.


Skytteln är i ek. Den har en annan form än de tidigare. Men det var den formen som fanns i trästycket. Vi är inte riktigt på talefot med varandra, eken och jag. Om det blir fler skyttlar så blir det bok. Boken och jag är vänner.

The shuttle is made of oak. It has a different shape from those I made before. But this was the shape hiding inside the wood. We are not quite on speaking terms, me and the oak. If there will be more shuttles I will prefere beechwood. The beech and I are friends.

Man ska spärra spoltenen med en fjäder. Om man inte har några höns så får man göra en fjäder av en mässingsnål.

You must fasten the spool stick with a feather. When having no hens I must make a spring out of a brass needle. (In swedish “feather” and “spring” is the same word.)