Det var många regniga dagar under vår vistelse på Bornholm. Det gjorde att jag hann brodera en hel del. De första dagarna inne i vårt tält, men de sista två dagarna tog jag min tillflykt till den torra och varma stormansgården.

Nu återstår inte mycket innan dynan är färdig.

During the many rainy days on Bornholm I was ably to work a lot on my embrodery. The first days inside our tent, but the two last days I went to the dry and warm Stormansgård for refuge.

Now there is not so much left on the embrodery.