Vävsömsdynan är sydd på ett grovt tyg. Här ett prov på ett tunnare tyg. Det är ett ylletyg i tuskaft . Det går att räkna trådar med bra ljus och goda glasögon. Det ena provet är sytt med enkelt Moragarn, det andra med dubbelt mohair/silkegarn. Båda två-trådiga garner, mohair/silkegarnet är lite tunnare än Moragarnet.

För ett vävsömsbroderi gäller det att hitta ett vackert bottentyg eftersom broderiet inte täcker hela tyget.

The cushion with embrodery in pattern darning is sewn on a coarse fabric. Here a test on a finer fabric. It is a wollen fabric in plain weave. It is possible to count the threads in good light and with glasses on. One is embroided with one thread Mora (a thin worsted yarn), the other with double mohair/silk yarn. Both 2-plied yarns, the mohair/silk is little finer than Mora.

You must find att nice fabric as the embrodery will not cover the hole fabric.

När jag broderar med ett tyg uppspänt i båge vill jag fästa bågen så att jag har båda händerna fria. En bild på nätet gav mig idén till det här arrangemanget: En del från en trasig nystvinda och en mindre skruvtving fastsatt med gummiband.

When I use a embrodery frame I want to have it fastened to have both my hands free. A picture gave me this idea. A broken reel and a little screw clamp.