Under årens lopp har det blivit tre olika hemsidor som alla har vävning som gemensam nämnare. För att hålla dem samman och för att kunna informera om nyheter startar vi, Åsa och Martin, den här bloggen. Med en blogg finns det större möjligheter att skriva mer kontinuerligt.

De sidor vi på det här sättet kopplar ihop är Åsas sida om kyrkotextil, Martinsson & Erikssons sida som mest handlar om vävprogrammet och så den nyaste sidan som handlar om vårt gemensamma fritidsintresse för medeltid i form av medeltida lägerliv och medeltida textil, vävning och dräkt.

Så bloggen kommer att förutom vävning att handla en del om medeltida dräkt och liv.