Inför vävdagarna i Glimåkra har vi fått ett av utställningsrummen på övervåningen i Vävstolsmuseet. Där kommer vi att visa början av projektet ” Fyra skaft och litet drag”.

Vi håller som bäst på med att bygga utställningen, som en skalenlig pappmodell. Det blir mycket lättare att inreda utställningsrummet då. Så här långt har vi kommit just nu:


De glesa vävarna som var ett bidrag till en jurybedömd utställning i Danmark “Pejling af en ny tid” visar vi ett av hörnen.

De åtta mässhakarna, där Åsa utvecklade bindningar och mönster på ett annat sätt, kan vi inte ta med och visa, men av resttyger gjorde hon en brudpäll till en vigsel i somras. Brudpällen hänger vi upp, som en väggbonad.

Idén med projektet “Fyra skaft och litet drag” är inte att ta fram det som hon redan har gjort. Utan att visa på de stora möjligheter som finns att utveckla mönster och bindningar. Och att visa på att vävprogrammet Complex Drafting är ett ovärderligt hjälpmedel här.

Utan Complex Drafting hade nog analysarbetet varit alltför krävande för att ge sig på!

Nu gör vi på vävdagarna i Glimåkra en början på projektet. På vävmässan 2020 i Halmstad fortsätter vi kan om ett år visa hur vi har gått vidare!