De två gotlandsdynorna på våra kistor.
Both the cushions from Gotland on our chests.

Och två enklare dynor påvår bänk.
And two other cushions
on our seat.

Innanför muren i trädgården.
Inside the wall in the garden.