Blog Image

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Trådrulle/Reel

Medeltid/Medieval Posted on 03 Mar, 2014 22:10

Det finns en bevarad medeltida trådrulle i Aboa Vetus (Åbo medeltidsmuseum) och Riku har skurit en efter den förlagan. Anton har svarvat några efter andra förlagor. Eftersom jag inte har någon svarv måste jag använda kniven.

Det är Åsa som behöver trådrullar. Ska man vara autentisk så måste det gå ner i de synliga detaljerna.

När granen skulle lämnas på återvinningen såg vi några kvistar, troligtvis apel, bland riset. De grenarna blev så många trådrullar som Åsa behöver. Hoppas det räcker, så jag kan göra annat framöver.

När jag gjorde min första så började jag med att kapat grenen i rätt längd. Det var dumt. Bättre är att ha den långa grenen att hålla i, medan man täljer.

Att skära i färskt virke är lättare än i torrt. Först måste barken bort. Men man ska inte vara alltför ivrig att tälja. Låt grenen torka någon dag först.

Med en liten såg gör jag spår, så blir det hela lättare.

Det här var lättare än jag först trodde. Dimensionen på trådrullen beror på den gren som man fått tag på.

Och så här gick det till i kväll.

There is a preserved medieval reel in Aboa Vetus (the Turku medieval museum) and Riku has cut one from that model. Anton has made some from other models in his turninglathe. As I have no such I must use the knife.

Åsa is in need of some reels. To be authentic you must go into details.

When we threw away the christmas tree on the refuse tip we saw some branches, likely appletree. Those branches became as many reels as Åsa needed. Hoping they are enough, so I can do something other onwards.

When I made my first one, I began with cutting the branch in the correct lenght. That was silly! Better to have the long branch to hold in, while carving.

To carve in fresh wood is easier than in dry. First you must remove the bark. But be not too eager to carve. Let the branch dry some day first.

With a small saw I make some marks, to make it easier to work.

All was easier than I first thougth. The dimension of the reel depends on the branch you can get.

And this is what happend tonignt.

Läderpatinor till Åsa /Leather pattens for Åsa

Medeltid/Medieval Posted on 07 Jan, 2014 21:03

Efter att alldeles för länge ha varit ett UFO (Un Finished Object) kunde Åsa på 12th Night Coronation äntligen använda sina läderpatinor som ett par inomhusskor. De planerades på våren, syddes på sommaren och fick till sist sin snörning under mellandagarna.

Too long an UFO (Un Finished Object) Åsa could at last on 12th Night Coronation wear her leather pattens as indoor shoes. They were planned in spring, sewn in the summer and got the final finish between X-mas and New Year.


Det här är mitt allra första försök, och de är bekväma, säger Åsa. Patinorna är inte några direkta kopior. Vi har inspirerats av medeltida interiörbilder, där man ibland ser ett par läderpatinor på golvet. Här är en av de bilder som vi inspirerats av, även om den är lite senare än vårt 1300-tal.

This was my very first attempt, and they are comfortable Åsa says. The pattens are not a direct copy. We were inspired of medieval indoor pictures, where you now and then can see a pair of pattens on the floor. Here is one of the pictures we got inspiration from, though it is a little later than our 14th century.


Och så litteratur: den klassiska Ernfrid Jäfvert “Skomod och skotillverkning” (1938). Om londonfynden har Francis Grew och Margarethe Neergaard skrivit “Shoes and pattens” (1988, reprinted 2011). Den här patinan ur londonfynden (sent 1300-tal) består av flera lager läder, och har en liten klack.

And so litterature: the classical Ernfrid Jäfvert “Skomod och skotillverkning” (1938). On the London findings Francis Grew and Margarethe Neergaard have written “Shoes and pattens” (1988, reprinted 2011). This patten from the London findings (late 14th century) has several layers of leather and also a small heel.Pilgrimsvandring

Medeltid/Medieval Posted on 18 Apr, 2013 12:52

Sista helgen i maj gör vi tillsammans med flera medeltidsvänner en pilgrimsvandring på tre dagar från Visby till Sankt Olofsholm. Biskopen av Visby håller en sändningsmässa för oss i biskopsgårdens kapell. Under vandringen, när vi besöker kyrkor på vägen och innan dagens vandring börjar, ber vi böner ur rosenkransen.

“Pilgrimens Bönbok med jungfru Marie Rosenkrans” har alla böner också på latin. Alla deltagarna ska få var sin liten bok.

Åsa har gjort radband till var och en. En dekad Ave Maria omramade med Pater Noster-pärlor. Träpärlor och avslutat med prydnadstofsar i silke.


Utformningen av radbanden är efter medeltida förlagor.

Bönbok och rosenkrans får bli vårt tack till Frida Gamero som tagit initiativ till den här vandringen och gjort den möjlig.Underkläder/Underwear

Medeltid/Medieval Posted on 25 Feb, 2013 17:28

Anna har skrivit på sin blogg om våra försök med stödjande underkläder inspirerade av fynden från Lengberg castle.

Vi har tittat på bilderna, klippt och nålat. Nu ser mitt försök ut så här. Att sy ihop framstyckena, axelband och snörhål återstår. Om det här fungerar så kommer jag att sy ett mer elegant i linne.

Anna writes on her blogg about our experiments with fitted underwear inspired from the finds from Lengberg castle.

We have looked at the pictures, cut and pinned. Now my test look like this. To sew the frontpieces to each other, shoulder straps, and lace holes remains. If this will be comfortable I will make one more elegant in linnen.Bokmärke med tre snoddar/Bookmark with three strands

Medeltid/Medieval Posted on 18 Nov, 2012 13:59

Tiden går fort! Den här hösten har vi varit på resa mest hela tiden. Vävsömsdynan är färdigbroderad, men jag har bestämt att inte tvätta och valka den förrän dynan med det andra gotlandsmönstret är färdigt.

Lia de Thornegge fick en bandgrind av Martin. Med den gjorde hon ett innovativt bokmärke med TRE snoddar. Hon vävde först en bit med bandgrinden 3 x 5 öglor. Drog ur dem och flätade snoddarna. En så god idé måste testas!

Time goes fast! This fall we have been most travelling. The cushion with pattern darning is done, but I have decided not to wash and full it until the cushion with the other pattern from Gotland also is done.

Lia de Thornegge got a rigid heddle from Martin. And she made a innovative bookmark with THREE strands. First she wove some cm with the rigid heddle and 3 x 5 loops. Then she took them out and braided the strands. Such a good idea must of course be tested!1800-talets mässhake/Chausable from the 1900th century

Medeltid/Medieval Posted on 30 Aug, 2012 16:19


Detta hamnar under “Medeltid”, inte för att det är medeltid utan för att visa hur den “ursprungliga” mässhaken (se förra posten) under århundradenas lopp förvanskades till ett stelt pansar.

Under 1700- och 1800-talen var mässhakarna svarta eller röda. Smala, stela och försedda med silver- eller guldbroderier. Alborna var försedda med kragar med spets – Gustav Adolfs-kragar – och de var oftast inte så långa att de gick ner till marken. Det borde synts ett par svarta byxben under alban! Ärmarna var vida. Stola användes inte.

This post is under “Medieval”, not for it is medieval but to show how the “original” chausable (see the former post) during the centuries is distorted to a stiff armour.

During the 1800th and 1900th centuries the chausables were black or red. Narrow, stiff and embroidered with silver or gold. The albs had collars with lace and they often not reached to the ground. There ougth to be seen a pair of black trouser-legs under the alb! The sleeves were wide. The stole was not used.Medeltida mässhake/Medieval chausable

Medeltid/Medieval Posted on 26 Aug, 2012 15:40


Dockan fick sin nya medeltida mässhake och stola till medeltidsveckan. Mässhaken är sydd av sari-tyg. Trots att det är tunt är det svårt att i ett så litet plagg få fram det rätta fallet. Mässhaken är sydd som en medeltida “klocka” – en halvcirkel hopsydd mitt fram.

The doll got his new medieval chausable and stole in time for the
Medieval Week. The chausable is made of fabric for a sari. Even if the
fabric is light it is difficult to have a so small garment to look as a
fullsized garment. The chausable is made as a medieval bell-shaped
chausable – a semicircle sewn together in the front.

Alban utbredd ser ut så här. Den är sydd efter medeltida förebilder.
The alb spread looks like this. It is made after medieval models.Nya kläder/New clothes

Medeltid/Medieval Posted on 31 Jul, 2012 17:14


Inför min föreläsning på medeltidsveckan – Att klä på en medeltida präst – behöver min docka nya mer korrekta liturgiska medeltida kläder. Här är alban klar. Han borde ha ett bättre cingulum (bälte). Nu saknas bara stolan och mässhaken. Dockan är 55 cm hög.

I´m going to have a lecture in the medieval week – To dress a medieval priest – my doll needs new more correct litugical clothes. Here the alb is completed. He ought to have a better cincture (belt). Now he only miss the stole and causable. The doll is 55 cm high.« PreviousNext »